Michael Giordan
Army Navy Shop ArmyNavyShop Blog

Deluxe Military Pow/Mia Flags
Deluxe Military Pow/Mia Flags
Click image to enlarge
Sale Price: $20.71
Regular Price: $24.36
Savings: 15%


Code: rc1563

deluxe military pow/mia flags
3 x 5 feet. 100% heavyweight nylon. black flag with white pow/mia graphic.